EN | 中文
首页 > 产品与应用 > LED芯片系列
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特点:波长和光强一致性好、光效高、可靠性好、寿命长。

应用:广泛应用于数码、点阵、显示屏、交通信号灯、背光源、灯饰、指示灯等领域。

  • 系列:
  • 颜色:
  • 波长:
  • 尺寸:
  • 应用:
  •   搜索
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CAYG108U/L 黄绿 8 565-575 20-53 ≤2.2 机顶盒
2 CL-CAYG207L 黄绿 6.5 565-575 20-42 ≤2.2 双色点阵
3 CL-CAYG208L 黄绿 7 565-575 25-42 ≤2.2 双色点阵
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CAYG108U/L 黄绿 8 565-575 20-53 ≤2.2 机顶盒
2 CL-CAYG207L 黄绿 6.5 565-575 20-42 ≤2.2 双色点阵
3 CL-CAYG208L 黄绿 7 565-575 25-42 ≤2.2 双色点阵
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CAYG108U/L 黄绿 8 565-575 20-53 ≤2.2 机顶盒
2 CL-CAYG207L 黄绿 6.5 565-575 20-42 ≤2.2 双色点阵
3 CL-CAYG208L 黄绿 7 565-575 25-42 ≤2.2 双色点阵
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CAYG108U/L 黄绿 8 565-575 20-53 ≤2.2 机顶盒
2 CL-CAYG207L 黄绿 6.5 565-575 20-42 ≤2.2 双色点阵
3 CL-CAYG208L 黄绿 7 565-575 25-42 ≤2.2 双色点阵
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CAYG108U/L 黄绿 8 565-575 20-53 ≤2.2 机顶盒
2 CL-CAYG207L 黄绿 6.5 565-575 20-42 ≤2.2 双色点阵
3 CL-CAYG208L 黄绿 7 565-575 25-42 ≤2.2 双色点阵