EN | 中文
首页 > 产品与应用 > LED芯片系列
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特点:波长和光强一致性好、光效高、可靠性好、寿命长。

应用:广泛应用于数码、点阵、显示屏、交通信号灯、背光源、灯饰、指示灯等领域。

  • 系列:
  • 颜色:
  • 波长:
  • 尺寸:
  • 应用:
  •   搜索
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CALO108U/L 橙光 8 600-607 70-126 ≤2.2 数码管
2 CL-CALO608L 橙光 6.5 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
3 CL-CALO708U/L 橙光 7 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CALO108U/L 橙光 8 600-607 70-126 ≤2.2 数码管
2 CL-CALO608L 橙光 6.5 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
3 CL-CALO708U/L 橙光 7 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CALO108U/L 橙光 8 600-607 70-126 ≤2.2 数码管
2 CL-CALO608L 橙光 6.5 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
3 CL-CALO708U/L 橙光 7 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CALO108U/L 橙光 8 600-607 70-126 ≤2.2 数码管
2 CL-CALO608L 橙光 6.5 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
3 CL-CALO708U/L 橙光 7 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
1 CL-CALO108U/L 橙光 8 600-607 70-126 ≤2.2 数码管
2 CL-CALO608L 橙光 6.5 600-607 60-115 ≤2.2 数码管
3 CL-CALO708U/L 橙光 7 600-607 60-115 ≤2.2 数码管